Home » Kalendár podujatí

Kalendár podujatí

Január 2015:

Ľubovec – Retro ples 31.1.2015

Bratislava Incheba – mikroregión Čierna Hora ocenenie – najaktívnejší mikroregión PSK

Božena Kontrošová – naj-kuchárka PSK z mikroregiónu Čierna Hora

Február 2015:

Radatice – Fašiangová sánkovačka nielen pre deti

Bzenov, Brežany a Žipov- 15. ročník Plesu starostov z  Čiernej Hory v Bajerove

Marec 2015: 

Ľubovec – Celovečerné premietanie filmov 27.3.2015

Apríl 2015:

Ľubovec – Veľkonočná burza ZŠ a MŠ 1. – 6.4.2015

Máj 2015:

Ľubovec  –  Ocenenie majstra sveta v zjazdovom  lyžovaní Miroslava Harausa

Ľubovec – Súťaž v kosení kosou 17.5.2015

Víťaz – Deň matiek  10.5.2015

Radatice – Majáles 23.5.2015, výťažok z akcie sa použije na výstavbu detského ihriska

Klenov – Požiarnická súťaž  /10.05.2015/

Jún 2015:

Lubovec – Giro Di Ľubovec, rekreačná cyklistika pre všetkých

Radatice – Deň rodiny

Júl 2015:

Radatice – Juliáles

Klenov – Hurá Prázdniny  pre deti z Klenova  / 4. 07. 2015 /

Miklušovce – IV. ročník Dňa tradícií v obci Miklušovce  / 5.07.2015/

Klenov – Minifutbal, III. ročník športovej súťaže /25.07.2015 /

August 2015:

Víťaz – Víťazský festival 1. – 2.8.2015

Sedlice – Odpustová slávnosť spojená s kultúrnym programom, súťažami, veselicou a výstavou ručných prác domácich aj iných autorov

Klenov – Čiernohorská haluška, súťaž vo varení bryndzových halušiek / 22.08.2015 /

September 2015:

Ľubovec – Hasičská súťaž

Október 2015:

November 2015:

December 2015:

———————————————————————————————————————————————————-

Marec 2014:

Ľubovec – 22.03.2014  o 18.00 hod. stretnutie strieborného paralympionika MIROSLAVA HARAUSA s obyvateľmi obce, na ktorom sa  so svojimi priateľmi, fanúšikmi a známymi  podelí o zážitky a pocity z paralympionády v Sochi.

Zvolen – školenie samosprávy a ZRCR ČH v rámci projektu Iuventy / participácia mladých ľudí na živote obce/

Apríl 2014:

Ľubovec – Do rozprávky s ujom Ľubom…/rozprávkový deň v Ľubovci/

Máj 2014:

Ľubovec – Deň matiek – kultúrne posedenie v sále OcÚ Ľubovec

Ľubovec – Hrajme sa spolu, projekt pre deti

Miklušovce – Rozprávková cesta škriatka Mikluša – turistické podujatie pre deti z Miklušoviec a okolitých obcí

Jún 2014:

Miklušovce – Deň tradícií v obci Miklušovce

Ovčie – Juniáles /aj pre deti aj pre dospelých/

Ľubovec – “Giro di Ľubovec” 14. 6. 2014 – Cyklistická akcia s výťažkom so štartovného pre Detskú onkológiu v Prešove

Ovčie – Beh pre život

Júl 2014:

Ľubovec – Ruské Pekľany: odpustová slávnosť blahoslaveného biskupa mučeníka  Pavla Petra Gojdiča /12.7.2014/, stretnutie rodákov v Ruských Pekľanoch – 50.te výročie pričlenenia sa Ruských Pekľan k obci Ľubovec

Radatice – 19.07.2014 – oslava 50-tého výročia zlúčenia obcí Radačov a Meretice, areál kaštieľa o 15.00 hod., program: Kelemske furmani, FS Sedličan, FS Pukavica, Araňa z Jarovníc, žiaci CZŠ sv. Martina, DJ Marek

Sedlice – 20.7.2014 – oslavy 90. výročia založenia DHZ v obci Sedlice za účasti partnerského města Sedlice z ČR, program: DFS Sedličan, FS SEdličan, FS Raslavičan s ľudovou hudbou Stanislava Baláža

Klenov – Hurá prázdniny ( akcia pre deti )

Klenov – Minifutbal ( turnaj )

August 2014:

Víťaz – Víťazský festival “Slaná voda” v dňoch 2.8 – 3.8.2014

Bzenov –  ”Bzenovká paráda” 16. 8. 2014

Bajerov – “Čiernohorká haluška” 24. 8. 2014 ( súťaž vo varení bryndzových halušiek )

Žipov – 660. výročie prvej písomnej zmienky o obci Žipov /31.8.2014/

September 2014:

Ľubovec – Požiarna súťaž 14. 9. 2014 o Putovný pohár obce Ľubovec a finále VHSL

Ľubovec – Opekačka dôchodcovia z obce Ľubovec

Október 2014:

Ľubovec – mesiac úcty k starším – kultúrny program v sále OcÚ Ľubovec

November 2014:

December 2014:

Ľubovec – Vianočná burza, Vianočná akadémia v sále Ocú Ľubovec

Akcia pre všetkých – Silvestrovský výstup na Rohačku