Home » Obec Rokycany

Obec Rokycany

História

bajerov

Prvá zmienka o obci je z roku 1295 ako Berky, neskôr ako Rokiczany (1773), Rokičani (1786), Rokocany (1920), Rokycany (1927); maďarsky Berki. V roku 1295 to bola vyvinutá obec s mlynom. Začiatkom 15. storočia patrila hradu Sokol, v roku 1425 pánom z Pavloviec, od roku 1429 mestu Košice. V roku 1427 mala 21 port, v roku 1787 mala 39 domov a 261 obyvateľov, v roku 1828 mala 45 domov a 333 obyvateľov. Boli roľníci, povozníci, chodili na príležitostné práce. V roku 1880 – 1890 bolo v obci veľké vysťahovalectvo. Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1958 a v roku 1964 bolo zlúčené s JRD Brežany.

V obci Rokycany je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná jedna národná kultúrna pamiatka.
– Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny – č. ÚZPF 345/0 – neskorogotický, postavený koncom 14. storočia, obnovený po roku 1462. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a drevenou vstavanou vežou, parcelné č. 1.

Súčasnosť

Rokycany ležia v Šarišskej vrchovine, v doline Svinky, v nadmorskej výške okolo 315 m.
Obec eviduje k 31.12.2012 celkom 985 obyvateľov, z toho je 478 mužov a 507 žien. Z celkového počtu obyvateľov je 566 Rómov. V roku 2012 sa v obci narodilo 32 detí.

V obci sa nachádza materská škola a špeciálna škola. Po zrušení školskej správy na Okresnom súde v Prešove prešla Materská škola od 1. júla 2002 pod samosprávu obce Rokycany.

Špeciálnu školu spravuje naďalej Krajský úrad v Prešove.
V roku 2003 bol pri budove OcÚ položený kamenný chodník.

Dňa 27. augusta 2000 boli oficiálne otvorené tenisové kurty s pekným prístreškom na posedenie. V strede kurtov bola vykopaná studňa na polievanie. Kurty slúžia v zimných mesiacoch občanom Rokycian ako klzisko, na ktorom sa každoročne hrávajú uličné hokejové turnaje.

Oficiálna stránka obce: www.rokycany.ocu.sk