Home » Obec Brežany

Obec Brežany

História

bajerov

Obec je doložená z roku 1329 ako Boyak, neskôr ako Buyak, Buayak (1355), Bujakow (1786), Brežany (1956); maďarsky Buják, Sárosbuják.
Obec patrila začiatkom 15. storočia Cudarovcom, neskoršie Rozgonyiovcom, Joanelliovcom, v 19. storočí Pulskym.
V roku 1427 mala obec 15 port, v roku 1787 mala 16 domov a 107 obyvateľov, v roku 1828 mala 19 domov a 146 obyvateľov. Živili sa poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a domácimi remeslami (tkáčstvom, košikárstvom a výrobou metiel).
JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Košíc a Prešova.

Súčasnosť

Na území obce sa nachádza drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša Evanjelistu z roku 1727, ktorý je jediný v okrese Prešov a tiež jediný v celej Šarišskej vrchovine. Na Slovensku je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky.

Oficiálna stránka obce: http://brezany.wordpress.com