Home » Obec Radatice

Obec Radatice

História

bajerov

Obec vznikla v roku 1964 zlúčením Meretíc a Radačova. Hneď pri vzniku boli zlúčené aj JRD, na ktorých pracovala väčšina obyvateľstva. Meretice: obec sa spomína z roku 1332 ako vyvinutá obec na území drienovských Abovcov, nazývala sa Sanctus Emericus, Scenthemrych, neskôr ako Mereczicze (1773), Merečice (1920), Meretice (1927); maďarsky Meresicze, Szentimre, Sárosszentimre. Radačov: obec sa spomína v roku 1261 ako Radach, neskôr ako Rodachfolus, Radachfelde (1273 – vlastnil ju magister Jób spolu s Dobros + Karachateluke), Radach (1368), Radaczow (1773), Radačov (1786), Radačovce (1920), Radačov (1927); maďarsky Radács. V roku 1427 mala 20 port. Patrila leleskému prepošstvu, neskoršie iným zemepánom, v 18. storočí Klobušickým, Ružanským a Merseovcom, v 19. storočí Hedryovcom a iným. V roku 1787 mala obec 49 domov a 431 obyvateľov, v roku 1828 mala 62 domov a 470 obyvateľov. Obyvatelia, početní želiari, boli roľníci, predávali obilie, chodili na sezónne poľnohospodárske práce. Zamestnanie obyvateľstva sa po roku 1918 nezmenilo.

V obci Radatice sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidované tieto národné kultúrne pamiatky:
– Rímskokatolícky kostol sv. Martina – č. ÚZPF 343/0 – pôvodne gotický, postavený pred rokom 1300, prestavaný v roku 1630. Jednoloďový solitérny objekt so svätyňou ukončenou rovným záverom, na ktorú zo severnej strany nadväzuje sakristia, parcelné číslo 1.
– Rímskokatolícky kostol sv. Imricha – č. ÚZPF 325/0 – ranogotický s retardovanými románskymi prvkami, postavený pred rokom 1300. V 18. storočí barokizovaný. Jednoloďový solitérny objekt, so svätyňou ukončenou rovným záverom, na ktorú zo severnej strany nadväzuje užšia primárna sakristia a predstavaná veža, parcelné č. 385.
– Kaštieľ – č. ÚZPF 10846/0 – neskoroklasicistická stavba z roku 1863, pôdorysného tvaru „U“, ktorý bol v roku 1901 rozšírený o blokovú prístavbu, parcelné č. 533, 534.

Súčasnosť

Radatice ležia v juhovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 285 m v sútoku potokov Kujava a Žarinec, s vodným tokom Svinka.

Obec vznikla v roku 1964 zlúčením dedín Meretice a Radačov. Meretice vznikli pri staršom kostole v 12. storočí.
Nachádza sa asi 15 km od Prešova v juhozápadnom smere.

V súčasnosti má obec 742 obyvateľov. Obec má plnoorganizovanú základnú školu, materskú školu a kultúrnu pamiatku, ktorou je neskoroklasicistický kaštieľ, kde má sídlo obecný úrad, obecná knižnica a klub dôchodcov i kultúrna miestnosť.

V obci je sídlo farského úradu, pod ktorý patria filiálne obce Bzenov, Janov a Ruské Pekľany. Keďže obec vznikla spojením dvoc obcí, má aj dva kostoly a to farský kostol, zasvätený sv. Martinovi a kostol P. Márie a jednu kaplnku zasvätenú Ružencovej P. Márii.

Oficiálna stránka obce: www.obecradatice.sk