Home » Obec Janov

Obec Janov

História

bajerov

Spomína sa z roku 1341 ako vyvinutá obec s farou, mlynom a kúriou zemana Jána. Obec je doložená z roku 1341 ako Janula, neskôr ako Jano (1427), Janow (1773); maďarsky Janó.
V roku 1380 ju kúpili drienovskí Abovci, od roku 1393 bola majetkom prepošstva v Myšli. V roku 1427 mala 20 port, v roku 1789 mala obec 31 domov a 215 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 232 obyvateľov. Obyvatelia boli roľníci a obchodovali s obilím a dobytkom, koňmi, pracovali za mzdu na majeri v Radačove.
Po roku 1918 sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1957. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Prešova a Košíc.

Súčasnosť

V súčasnosti v obci žije do 300 obyvateľov. Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky kostol sv. Michala s kapacitou cca 100 miest a evanjelická modlitebňa s kapacitou cca 100 miest. V obci je Galéria Pavla Šarišského, kde sa konali sympózia. Obec má futbalové ihrisko TJ Sokol. Z priemyslu môžme spomenúť drevársku výrobu BAREZIO, ktorá sa nachádza v areáli bývalého hospodárskeho dvora.

Oficiálna stránka obce: janov.webnode.sk