Home » Mikroregión

Mikroregión

Mikroregión Čierna hora vznikol v roku 1989 ako „Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora“. Tvorí ho 15 obcí: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz a Žipov. Názov mikroregiónu sme zvolili podľa dominantného pohoria Šarišskej vrchoviny, ktorý sa delí na päť podcelkov Roháčka, Bujanovské vrchy, Pokryvy, Sopotnické vrchy a Hornádske Predhorie. Čierna hora leží na východe Slovenska v trojuholníku medzi mestami Prešov, Košice a Spišská Nová Ves.