Home » Obec Suchá Dolina

Obec Suchá Dolina

História

bajerov

Suchá Dolina sa spomína už v roku 1330 ako vyvinutá obec Zokdelino, Zuhadelma, Zuhadolina, Sokdelino, neskôr ako Azupathak (1427), Suhadolina (1453), Sucha Dolina (1773); maďarsky Suchádolina, Szárazvölgy. Patrila drienovským, od 15. storočia budimírskym Abovcom. V roku 1427 mala 15 port, v roku 1787 mala 37 domov a 292 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov 443 obyvateľov. Boli roľníci, plátenníci, furmani a chodili na sezónne práce. Obec bola v roku 1965 pričlenená k obci Sedlice, v súčasnosti je opäť samostatnou obcou.

Súčasnosť

Suchá Dolina leží na južnom okraji Šarišskej vrchoviny, v údolí prítoku Sopotnice, v nadmorskej výške 445 m.
Povrch chotára zväčša pokrýva borovicovo – smrekový a bukovo – hrabový les.

Z chránených druhov rastlín sa v lokalite obce vyskytuje poniklec prostredný, ľudovo zvaný kukieš, prvosienka jarná, snežienka jarná, ojedinele konvalinka voňavá a v hojnom počte veternica lesná.

Oficiálna stránka obce: www.suchadolina.ocu.sk