Home » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

ZRCR ČH, Klenov 140, 082 44 Klenov

Turistický chodník v mikroregióne Čierna Hora

Verejný obstarávateľv súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najskôr však po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, zadá zákazku na:

Názov zákazky:

mikroprojekt “Turistický chodník v mikroregióne Čierna Hora”

časť – Kúpa tovaru multimediálnej techniky

Predpokladaná hodnota:

2 000, 00 € bez DPH