Home » Nezaradené » Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

Banská Bystrica, 13. september 2023
Jedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková,
náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou
roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v
rámci rozvoja cestovného ruchu. Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.

O titul Dedina roka 2023 prejavilo záujem 12 výnimočných slovenských dedín, ktoré dosahujú
úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia
do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť
kultúry. Práve Korňa podľa národnej hodnotiacej komisie najkomplexnejšie spĺňa princípy a
požiadavky hodnotených oblastí v rámci ocenenia Dedina roka 2023. „Cestu k víťazstvu jej vytýčila
unikátna poloha v CHKO Kysuce umocnená zachovaným osadovým osídlením, ktoré bolo inšpiráciou
pre vznik marketingovej značky regionálnej organizácie cestovného ruchu Kysuce, kraj osád. O histórii
a kultúre predkov obce Korňa hovorí Múr histórie postavený v jej centre aj Pamätný cintorín obetí
hladomoru. Okrem toho sa miestni môžu pochváliť prírodnou zaujímavosťou, ktorou je Korniansky
ropný prameň,“ ozrejmila rozhodnutie komisie manažérka ocenenia Zlatica Csontos Šimoňáková z
Ministerstva životného prostredia SR pri oznámení výsledkov počas dnešnej návštevy Korne.

Okrem cestovného ruchu rozvíja Korňa aj spoluprácu s miestnymi spolkami a podnikateľskými
subjektmi, pričom realizuje množstvo projektov zameraných na zvyšovanie životnej úrovne
obyvateľov obce, zvyšovanie kvality životného prostredia, prevenciu kriminality a odpadové
hospodárstvo. „Keď som našu dedinku do Dediny roka prihlásila a spolu s kolegyňami sme vyplnili
prihlášku, naši obyvatelia o tom ani len netušili. V deň D, kedy nás navštívila hodnotiaca komisia, som
bola prekvapená, ako sa naši obyvatelia na tento deň tešili a pripravovali. Ich priazeň,
spolupatričnosť, ochota a súdržnosť ma uistili, že som urobila správny krok. Pre mňa sa stali víťazmi
bez ohľadu na to, ako to dopadne,“ povedala Marianna Bebčáková, starostka Korne, ktorá bude 19.
októbra hostiť návštevníkov slávnostného odovzdávania ocenení Dedina roka 2023.

Okrem titulu Dedina roka 2023 udelila národná hodnotiaca komisia sedem ďalších ocenení:

Dedina ako hospodár (Veľké Ripňany, okres Topoľčany) – „Za aktívne získavanie a využívanie
finančných zdrojov z projektov pre neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce.“

Slovenská agentúra životného prostredia • Sekcia environmentalistiky Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica • tel. +421 48 43 74 254
dedinaroka@sazp.sk • www.dedinaroka.sk
Dedina ako partner (Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves) – „Za dlhoročné rozvíjanie
medzinárodných, regionálnych a lokálnych partnerstiev s dôrazom na spoluprácu všetkých skupín
obyvateľstva obce.“
Dedina ako maľovaná (Rakovo, okres Martin) – „Za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu
dediny pri obnove budov, verejných priestranstiev a pri tvorbe prvkov drobnej architektúry.“
Dedina ako klenotnica (Čičmany, okres Žilina) – „Za citlivý a rešpektujúci prístup k zachovávaniu
hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva s odkazom pre budúce generácie.“
Cena generálneho partnera COOP Jednota Slovensko (Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad
Váhom) – „Za všestranný a komplexný rozvoj obce, intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach a
zachovávanie odkazu Ľudmily Podjavorinskej.“
Cena Ministerstva životného prostredia SR (Necpaly, okres Martin) – „Za existenciu a udržiavanie
unikátnych prírodných zdrojov a výnimočný prístup k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.“
Mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie (Benkovce, okres Vranov nad Topľou) – „Za
ekonomické ozdravovanie obce a príkladný komunitný život jej obyvateľov.“

Všetky ocenené obce získavajú od generálneho partnera Dediny roka, ktorým je spotrebné družstvo
COOP Jednota Slovensko, viazané finančné prostriedky na projekty pre ďalší rozvoj obce a vecné ceny
od vyhlasovateľov a partnerov Dediny roka. Laureát ocenenia, teda obec Korňa, si zároveň
zabezpečila miestenku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2024. Spolu s ňou sa však na
európskej úrovni predstaví aj obec Čičmany. „Je to malá, no jedinečná obec, ktorá má šancu uspieť
v novovznikajúcej kategórii súťaže na Európskej cene. Už v minulosti sa o tom v rámci Dediny roka
diskutovalo – ak nájdeme okrem víťaza aj obec, ktorá síce nespĺňa podmienku komplexnosti, ale bude
výnimočná, posunieme ďalej aj tú. Teraz sa to stalo, našli sme ju,“ uzavrel Matej Kerestúr, generálny
riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia pri návšteve Korne.

Dedina roka zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na
snahu slovenských dedín priblížiť sa rozvoju obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše
slovenskej dediny. Partnermi Dediny roka sú Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Spolok pre obnovu dediny, Národné osvetové
centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku a samosprávne
kraje.


Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *