Home » Obce Mikroregiónu

Obce Mikroregiónu

Mikroregión „Čierna hora“ tvorí zoskupenie 15 obcí Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz a Žipov. Názov mikroregiónu je podľa dominantného pohoria Šarišskej vrchoviny s pohorím Čierna hora, ktorý sa delí na päť podcelkov Roháčka, Bujanovské vrchy, Pokryvy, Sopotnické vrchy a Hornádske Predhorie. Mikroregión „Čierna hora“ leží na východe Slovenska, na rozhraní a Spiša, v trojuholníku medzi mestami Prešov, Košice a Spišská Nová Ves. Je súčasťou administratívneho celku Prešovského kraja a okresu Prešov. Pozitívom pre rozvoj cestovného ruchu v tomto území, je jeho relatívne dobrá prístupnosť ako aj blízkosť okresného mesta Prešov a z väčších miest mesto Košice.