Home » Obec Žipov

Obec Žipov

História

bajerov

Prvýkrát sa Žipov písomne spomína v roku 1354 pod názvom Isepvagasa vo význame Žipova Poruba. Z úradnej listiny vysvitá, že roku 1354 už Žipov existoval ako vyvinutá obec s ustáleným chotárom. Obec mala v roku 1427 21 port, patrila zemanovi Ladislavovi Fejerovi, v roku 1761 Rollovcom. V roku 1787 mala obec 37 domov a 323 obyvateľov, v roku 1828 mala 34 domov a 254 obyvateľov. Boli roľníci a drevorubači vyrábali hlinený riad, zaoberali sa povozníctvom (do Rolovej Huty). Za I. ČSR sa obyvatelia živili poľnohospodárstvom, niektorí tkáčstvom. V obci bola píla a liehovar.

V obci Žipov je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná jedna národná kultúrna pamiatka.
– Kaštieľ – č. ÚZPF 407/1-2 – objekt kaštieľa bol postavený koncom 18. storočia v duchu nastupujúceho klasicizmu, ako dvojpodlažný, zásadnejšie upravený až po 2. svetovej vojne parcelné č. 281, 282, 283. NKP tvoria dva pamiatkové objekty:
– Kaštieľ (407/1)
– Stavba obytná (407/2)

Súčasnosť

Žipov leží v južnej časti Šarišskej vrchoviny, v doline Kanovského potoka.

Obec má s ohľadom na počet obyvateľov dostatočne rozvinutú infraštruktúru. Žipov je spojením príjemného prostredia a kultúrno-historických pamiatok.

Oficiálna stránka obce: www.zipov.ou.sk