Home » Nezaradené

Category Archives: Nezaradené

Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

Banská Bystrica, 13. september 2023
Jedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková,
náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou
roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v
rámci rozvoja cestovného ruchu. Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.

O titul Dedina roka 2023 prejavilo záujem 12 výnimočných slovenských dedín, ktoré dosahujú
úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia
do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť
kultúry. Práve Korňa podľa národnej hodnotiacej komisie najkomplexnejšie spĺňa princípy a
požiadavky hodnotených oblastí v rámci ocenenia Dedina roka 2023. „Cestu k víťazstvu jej vytýčila
unikátna poloha v CHKO Kysuce umocnená zachovaným osadovým osídlením, ktoré bolo inšpiráciou
pre vznik marketingovej značky regionálnej organizácie cestovného ruchu Kysuce, kraj osád. O histórii
a kultúre predkov obce Korňa hovorí Múr histórie postavený v jej centre aj Pamätný cintorín obetí
hladomoru. Okrem toho sa miestni môžu pochváliť prírodnou zaujímavosťou, ktorou je Korniansky
ropný prameň,“ ozrejmila rozhodnutie komisie manažérka ocenenia Zlatica Csontos Šimoňáková z
Ministerstva životného prostredia SR pri oznámení výsledkov počas dnešnej návštevy Korne.

Okrem cestovného ruchu rozvíja Korňa aj spoluprácu s miestnymi spolkami a podnikateľskými
subjektmi, pričom realizuje množstvo projektov zameraných na zvyšovanie životnej úrovne
obyvateľov obce, zvyšovanie kvality životného prostredia, prevenciu kriminality a odpadové
hospodárstvo. „Keď som našu dedinku do Dediny roka prihlásila a spolu s kolegyňami sme vyplnili
prihlášku, naši obyvatelia o tom ani len netušili. V deň D, kedy nás navštívila hodnotiaca komisia, som
bola prekvapená, ako sa naši obyvatelia na tento deň tešili a pripravovali. Ich priazeň,
spolupatričnosť, ochota a súdržnosť ma uistili, že som urobila správny krok. Pre mňa sa stali víťazmi
bez ohľadu na to, ako to dopadne,“ povedala Marianna Bebčáková, starostka Korne, ktorá bude 19.
októbra hostiť návštevníkov slávnostného odovzdávania ocenení Dedina roka 2023.

Okrem titulu Dedina roka 2023 udelila národná hodnotiaca komisia sedem ďalších ocenení:

Dedina ako hospodár (Veľké Ripňany, okres Topoľčany) – „Za aktívne získavanie a využívanie
finančných zdrojov z projektov pre neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce.“

Slovenská agentúra životného prostredia • Sekcia environmentalistiky Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica • tel. +421 48 43 74 254
dedinaroka@sazp.sk • www.dedinaroka.sk
Dedina ako partner (Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves) – „Za dlhoročné rozvíjanie
medzinárodných, regionálnych a lokálnych partnerstiev s dôrazom na spoluprácu všetkých skupín
obyvateľstva obce.“
Dedina ako maľovaná (Rakovo, okres Martin) – „Za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu
dediny pri obnove budov, verejných priestranstiev a pri tvorbe prvkov drobnej architektúry.“
Dedina ako klenotnica (Čičmany, okres Žilina) – „Za citlivý a rešpektujúci prístup k zachovávaniu
hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva s odkazom pre budúce generácie.“
Cena generálneho partnera COOP Jednota Slovensko (Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad
Váhom) – „Za všestranný a komplexný rozvoj obce, intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach a
zachovávanie odkazu Ľudmily Podjavorinskej.“
Cena Ministerstva životného prostredia SR (Necpaly, okres Martin) – „Za existenciu a udržiavanie
unikátnych prírodných zdrojov a výnimočný prístup k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.“
Mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie (Benkovce, okres Vranov nad Topľou) – „Za
ekonomické ozdravovanie obce a príkladný komunitný život jej obyvateľov.“

Všetky ocenené obce získavajú od generálneho partnera Dediny roka, ktorým je spotrebné družstvo
COOP Jednota Slovensko, viazané finančné prostriedky na projekty pre ďalší rozvoj obce a vecné ceny
od vyhlasovateľov a partnerov Dediny roka. Laureát ocenenia, teda obec Korňa, si zároveň
zabezpečila miestenku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2024. Spolu s ňou sa však na
európskej úrovni predstaví aj obec Čičmany. „Je to malá, no jedinečná obec, ktorá má šancu uspieť
v novovznikajúcej kategórii súťaže na Európskej cene. Už v minulosti sa o tom v rámci Dediny roka
diskutovalo – ak nájdeme okrem víťaza aj obec, ktorá síce nespĺňa podmienku komplexnosti, ale bude
výnimočná, posunieme ďalej aj tú. Teraz sa to stalo, našli sme ju,“ uzavrel Matej Kerestúr, generálny
riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia pri návšteve Korne.

Dedina roka zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na
snahu slovenských dedín priblížiť sa rozvoju obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše
slovenskej dediny. Partnermi Dediny roka sú Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Spolok pre obnovu dediny, Národné osvetové
centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku a samosprávne
kraje.

Vystúpenie folklórneho súboru zo Srbska

Ruské Pekľany – Stretnutie rodákov, príbuzných, známych a priateľov

Obec Ľubovec, časť Ruské Pekľany Vás srdečne pozýva na stretnutie rodákov, príbuzných a priateľov pri príležitosti 50. výročia pričlenenia obce Ruské Pekľany k obci Ľubovec. Akcia sa uskutoční 12. júla 2014 v obci Ruské Pekľany. Program začína o 9.30 Archieparchiálnou odpustovou slávnosťou a pokračuje príhovorom starostky obce o 13.30. Nasledovať bude kultúrny program pri kaštieli spojený s občerstvením.

Čiernohorská haluška

Dňa 24.8.2014 sa v obci Bajerov uskutoční III. ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek “Čiernohorská haluška”.

Pozvánka do Ľubovca

Dňa22.03.2014  o 18.00 hod.pripravujeme stretnutie strieborného paralympionika MIROSLAVA HARAUSA s obyvateľmi našej obce, na ktorom sa s nami podelí o zážitky a pocity z paralympionády v Sochi.

Srdečne Vás všetkých pozývame do sály obecného úradu. 

BLAHOŽELÁME….

Náš reprezentant MIROSLAV HARAUSnesklamal naše očakávania na Paralympiáde v Soči.

Vybojoval pre Slovensko STRIEBORNÚ MEDAILU, čím potešil aj nás všetkých.

Srdečne blahoželáme.

Program cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013

Ukončenie projektu ZRCR ČH  – „ Turistický chodník v mikroregióne Čierna Hora“

Dňa 13.novembra 2013 sa v obci Víťaz uskutočnila záverečná konferencia mikroregiónu Čierna Hora pri príležitosti ukončenia projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007 – 2013 /prioritná os III. podpora miestnych iniciatív – mikroprojekty/, s názvom „Turistický chodník v mikroregióne Čierna Hora“ v spolupráci s PSK Prešov a poľskými partnermi z Gminy Zarcszyn. Pri tejto príležitosti sa stretli všetci aktéri projektu, členovia  mikroregiónu, predstavitelia samosprávy,  hostia z okolitých obcí a členovia predstavenstva Spolku pre obnovu dediny.

Turistický chodník spája územie 15–tich obcí pod Čiernou Horou, má celkovo dĺžku 87 km a nachádza sa v ňom osem rôznych tématických okruhov: hubársky  . Hubársky okruh s podtitulom „Čo šepkajú lesy“  vovedie  turistov do tajov okolia obce Bzenov a okolitých lesov najmä počas hubárskej sezóny. Letecký okruh sa napája cez obec Janov do Radatíc a má podtitul „Po stopách hrdinov“, pretože v obci Radatice havarovalo vojenské lietadlo a pamätník pri kaštieli je svedkom a nemou spomienkou na túto udalosť. Ďalej sa turistický chodník napája na Pútnický okruh, ktorý má podtitul „ V znamení kríža“, spája obce Ľubovec a Ruské Pekľany, kde sa narodil blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič. Krajinný okruh s podtitulom „Okno do prírody“  prechádza obcami Suchá Dolina a Sedlice a vedie k Dunitovej skalke, prírodnému unikátu v okolí Sedlíc. Na  tento okruh nadväzuje Čiernohorský s podtitulom „K tisícovke Rohačke“ a prechádza k najvyššiemu pohoriu Čiernej Hory cez obce Miklušovce s prírodnou exteriérovou galériou a cez obec Klenov s historickou drevenou zvonicou a zachovaným pôvodným ikonostasom v gréckokatolíckom chráme. Turistický chodník pokračuje až na Rohačku /1 028,5 m n. m./najvyšší bod Čiernej Hory, odkiaľ je možný za dobrej viditeľnosti výhľad  aj na vzdialené Vysoké Tatry, Slanské vrchy, bližšiu Kojšovu Hoľu a Šarišskú vrchovinu. Kamenný okruh sa nachádza na druhej strane Čiernej hory a spája obce Ovčie a Víťaz, má podtitul „Jánošíková skala, zbojnícka stolička“, pretože sa tam nachádza geologický zaujímavý podmorský zosuv, ale aj skaly pripomínajúce minulosť zbojníckych čias. Minerálny okruh  s podtitulom „ Živá voda z prameňov“, umožňuje turistom spoznať  studničky s minerálnymi prameňmi v obciach Žipov, Bajerov a Kvačany. Posledný Historický  okruh uzatvára celý turistický chodník. Má podtitul „Za najstarším dreveným kostolíkom“, kde pokračuje cez obec Rokycany až do Brežan, kde sa táto historická národná kultúrna pamiatka nachádza. Možností tohto turistického chodníka je viac, je to projekt, ktorý je tvárny, pretože si jednotlivé obce v budúcnosti budú môcť jednotlivé okruhy „vylepšovať“ rôznymi inovatívnymi nápadmi. V každej z 15–tich obcí sa nachádza niečo zaujímavé, nielen príroda, ale aj šikovní ľudia, ktorí vytvárajú pekné prostredie na vidieku, aby turisti, ktorí prídu do Prešovského kraja, na územie mikroregiónu Čierna Hora, načerpali veľa síl z krásneho prostredia a ochádzali iba s peknými spomienkami.

Mgr. Mária Čuchtová, starostka obce Miklušovce, predsedníčka ZRCR ČH a podpredsedníčka SPOD

Aktuality z mikroregiónu Čierna Hora: „Úspešný paralympionik Miroslav  Haraus z Ľubovca“

Neďaleko Prešova v obci Ľubovec žije Miroslav Haraus, mladý paralympionik, ktorý všetok svoj voľný čas venuje športu a svojou húževnatosťou sa zaradil medzi tohtoročných medailistov  XI. zimných paralympijských hrách v Sochi. Na rozdiel od paralympiády 2010  v Kanade, kde si vybojoval brondzovú medailu, tentoraz sa mu podarilo so svojím navádzačom Marošom Hudíkom získať striebro v mužskom zjazde zrakovo postihnutých lyžiarov.

„Nejazdím pre krásu, ale na rýchlosť a na výsledok“ …to sú slová mladého medailistu, ktorý sa snaží reprezentovať  Slovensko, svoju krajinu a Ľubovec, svoju obec v ďalekom svete, nebojí sa prekážok, ktorý mu život priniesol… Je príkladom pre mnohých, ktorí aj keď zdraví, nedokážu nájsť zmysel svojho života.

Miroslavovi Harausovi udelila starostka obce Ľubovec Mgr. Jozefína Štofanová čestné občianstvo, ako poďakovanie za jeho úspechy v športe a po príchode z každej paralampiády ho v obci vítajú s radosťou na slávnostnom posedení, kde sa môže so svojimi zážitkami podeliť so svojimi fanúšikmi, priateľmi a občanmi Ľubovca.

Bábkofest 2013 (Miklušovce)

Športové popoludnie na ľade (Bajerov)

Za ideálneho zimného počasia pri slnku a v poriadnom mraze sa aj tejto zimy uskutočnilo športové popoludnie na prírodnom ľadovom ihrisku v Bajerove. Pre účastníkov – športovcov, boli pripravené športové súťaže v rýchlosti korčuľovania na okruhu a cez prekážky a v presnosti streľby na bránu. Súťažili kategórie mladších i starších žiakov a kategória dievčat. Všetci boli odmenení sladkosťou a horúcim čajom. Za najlepšie výsledky  vecnú odmenu získali René Magač, Roderik Magač a Jožko Homoľa. Po súťažiach sa konal generačný hokejový turnaj, v ktorom dominovalo mužstvo ” ženáčov “. Stretnutie sa skončilo posedením pri guľáši na obecnom úrade. Akcia sa vydarila a veríme , že všetci aktéri odchádzali domov spokojní s vedomím, že urobili niečo užitočné pre svoju kondíciu a zdravie. Dovidenia o rok !
Momenty z akcie si pozrite vo fotogalérii:

Silvestrovský výstup na Rohačku

Aj tento rok turistický klub KST Margecany usporiadal tradičný výstup na vrch Rohačka. Na jej vrchole sa v posledný deň roku 2013 stretlo asi 200 turistov pochádzajúcich nielen okolitých obcí ale aj širšieho okolia. Tunajší turisti tam nesmeli chýbať a tiež turisti z mikroregiónu Čierna Hora